Krwotok pnia mozgu – ocalenie.

Brain stem hemorrhage – success of treatment.

 

Autor: Wladyslaw Dorobisz       

 

MRI, przekroje Ax, obrazuja poudarowe zmiany strukturalne mózgowia. Obie ryciny wykonano w róznym czasie, na tym samym poziomie glowy. Mimo to, ich odmienne struktury, jak i kondycja zdrowotna - sa rózne. Zmiany i uszkodzenia niemal wszystkich waznych narzadów spowodowal krwotok pnia mózgu. Caly proces terapii dokonany zostal w warunkach pozaszpitalnych, przy uzyciu odkrytych i z sukcesem stosowanych wlasnych, ratunkowych metod leczenia. Niniejsza prezentacja ukazuje równiez regeneracje martwic mózgu, zarówno krwotocznych jak i niedokrwiennych (uszkodzen, powstalych w wyniku dlugotrwalego krwawienia).

 

Fig.1 MRI głowy, przekrój Ax, ujawnia rozległe ogniska krwawienia wokół pnia mózgu i sinusów. Brak tam charakterystycznej intensywności sygnału MRI. Przewlekłej postaci krwiaki, niszczą otaczające je struktury tkankowe. W miejscach krwawych wylewów nastąpiło zatarcie architektoniki mózgowej. Destrukcja sinusów spowodowała, komunikowanie się ze sobą ich przestrzeni. W rejonie obu kątów mostowo-móżdżkowych widać obszary (innej intensywności niż płyn mózgowo-rdzeniowy) z efektem masy wywieranym na otaczające struktury.

 

 

  

Fig.2 MRI głowy plan Ax, zrobiony po upływie czasu, przedstawia zmiany regeneracyjne uszkodzonych narządów i struktur mózgu (w stosunku do Fig.1), spowodowane przez wynaczynioną krew. Rycina odsłania (niemożliwe wcześniej do rozpoznania) zranione obszary pnia mózgu i sinusów. W powiększonej pontine cistern wrośnięty krwiak o geometrycznym kształcie wywiera ucisk na otaczające struktury. Analiza topograficzna obrazu wskazuje, że prawa internal carotid artery (ICA) jest źródłem wyjścia zmian (krwawienia). Ponadto widać że wgłobiony pień mózgu uległ odbarczeniu (przemieścił się do góry). Ocena anatomiczna przestrzeni sinusów świadczy że doszło już do nieodwracalnych zmian – zniszczenia struktur tkanki kostnej.