Krwotok Mozgowia Pohamowany

KRWOTOK MÓZGOWIA POHAMOWANY

Krwotok mózgowia wywołuje syndrom obojętności życiowej. Rozwój choroby wzmaga przeświadczenie o rychłej śmierci. Nie ulegajcie rezygnacji nawet w najcięższych przypadkach ataku krwotocznego mózgowia. Udar krwotoczny mózgu jest uleczalny. Sukces leczenia można również uzyskać w warunkach nieszpitalnych!

Udar krwotoczny mózgu – leczenie niechirurgiczne
Krwotok przestrzeni subarachnoid
Krwotok pnia mózgu – ocalenie
Krwawienie internal carotid artery – sekret życia w krzepnięciu krwi
Złamanie kręgu szyjnego C2 – gojenie
Wpływ MRI na ustrój człowieka
Kontakt